Funkční a kondiční trénink

Funkční a kondiční trénink

Funkční trénink znamená cvičení, které napomáhá správně funkčnímu – fungujícímu tělu. A to jak po stránce kardio-vaskulární, tak po stránce zdravotní a s ohledem na držení těla. Při tréninku využíváme váhu vlastního těla. Funkční trénink je především o výsledcích, ne o jednotlivých cvicích nebo použitém náčiní. Nejde nám o počet opakovaní, ale o počet správně provedených opakování. Funkční trénink je o metodě, individuálním přístupu, progresivním tréninku, pravidelném cvičení a postupném zlepšování, (p)rehabilitaci, práci na mobilitě/stabilitě, různých typech síly a vytrvalosti, rozvíjení základních pohybových vzorců pro zdraví a sílu, pro život. V remedy medical fitness se soustředíme na kvalitu prováděného pohybu.