NAŠE SLUŽBY

Masáže a manuální terapie

Manuální terapie se zabývá terapií funkčních poruch pohybového systému. Terapeut pomocí manipulačních a mobilizačních technik uvolní blokády kloubů a páteře či protáhne zkrácené svaly.

Manuální terapie je vhodná pro každého, kdo trpí lehkými a středně těžkými obtížemi páteře a kloubů. Jednotlivá ošetření jsou přizpůsobena stavu a potřebám klienta.

Bezprostředně po ošetření doporučujeme klidový režim.

Kinesiotaping

Kinesiotaping  je technika v regeneraci i rehabilitaci. Používá se na odbourávání bolesti ve svalech i kloubech, na zlepšení funkce svalů, šlach a kloubů. Podporuje krevní a mízní oběh a má blahodárný vliv na hojení svalových ruptur. Kinesio – tejpy stabilizují klouby, zlepšují stav pooperačních jizev a napomáhají ke zlepšení stavu po parézách. Svým velmi šetrným a jemným způsobem – narozdíl od tejpů fixačních – zvyšují léčebné a ozdravné procesy a prodlužují uvolňující účinek masáží cíleným zaměřením na problematické partie jak svalového, tak kosterního systému.

V remedy medical fitness se kinesiotaping používá jako:

 1. Svalová technika. Svalová technika je nalepování elastických pásek s pružností odpovídající lidské kůži, kdy páska zvlní pokožku a tím umožní zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se tak uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy.
 2. Ligamentózní technika. Je to technika na stabilizaci jednotlivých vazů, přechodových částí páteře, akupunkturních bodů a trigerpointů.
 3. Fasciová technika.  Tato technika normalizuje svalové napětí.
 4. Lymfatická technika. Lymfatická technika zamezuje opakované tvorbě lymfedémů. Zvýšením průtoku lymfy odvádí toxiny z povrchových tkání.
 5. Korekce jizev . Strečováním okrajů nebo místa, jizvy uvolňujeme a odstraňujeme tím jak jizvy přirostlé k podkoží, tak jizvy keloidní.
 6. Technika mechanické korekce . Odlehčením zlepšujeme postavení svalů, kloubů a kostí po úraze nebo při sportovním výkonu. Například při tenisu se tejpováním ramenního kloubu dosahuje nebývalé funkčnosti, pohyblivosti a odstranění akutních i chronických bolestí.

Jakub, člen remedy teamu, se v metodě kinesiotapingu stále vzdělává a mimo jiné je i certifikovaným praktikem mechanické korekce, jenž je vrcholem v technikách kinesiotapingu.

Mechanická korekce pomáhá:

 • řešit vadné držení těla
 • řešit bolesti při skolióze
 • ovlivnit postavení dolních končetin při borcení klenby a plochonoží
 • účinně ošetřit bolestivý hallux valgus
 • ovlivnit postavení chodidel ve smyslu korigování vnitřní a vnější rotace
 • stimulační šroubové tejpy
 • otevření postoje ovlivněním kyčelního kloubu
 • korekční odlehčení těhotenského bříška

Nápravné a kompenzační cvičení

Nápravné cvičení podle své nejjednodušší definice je optimální pohyb nebo cvičení, které napravuje určité pohybové, funkční a svalově-koordinační dysfunkce. Tedy aby veškerý pohyb probíhal tak, jak má, aby bylo tělo připraveno na zatížení, a aby zatížení bylo co nejvíce ekonomické a optimálně nastaveno a přeneseno do pohybu dle systematických funkcí.

Funkční a kondiční trénink

Funkční trénink znamená cvičení, které napomáhá správně funkčnímu – fungujícímu tělu. A to jak po stránce kardio-vaskulární, tak po stránce zdravotní a s ohledem na držení těla. Při tréninku využíváme váhu vlastního těla. Funkční trénink je především o výsledcích, ne o jednotlivých cvicích nebo použitém náčiní. Nejde nám o počet opakovaní, ale o počet správně provedených opakování. Funkční trénink je o metodě, individuálním přístupu, progresivním tréninku, pravidelném cvičení a postupném zlepšování, (p)rehabilitaci, práci na mobilitě/stabilitě, různých typech síly a vytrvalosti, rozvíjení základních pohybových vzorců pro zdraví a sílu, pro život. V remedy medical fitness se soustředíme na kvalitu prováděného pohybu.

FMS functional movement screen

FMS – je nový, přehledný nástroj pro hodnocení a identifikaci špatných pohybových vzorců, které by mohly zvyšovat riziko budoucího zranění. Spuštění této diagnostiky pro vás připravujeme.